ADRESSREGISTER

DET FINNS TVÅ ADRESSREGISTER på Gåsö. Tyvärr.
De synkas dock när ny information kommer in.

  • GTSK hanterar alla uppgifter om medlemmar, telefonlistan i Gåsöguiden m.m. här
  • SAMFÄLLIGHETEN har en adresslista som faktureringsunderlag, kontakta någon i styrelsen om du har frågor kring det.

STÄMMER DINA UPPGIFTER?
Har du flyttat, bytt e-post eller mobilnummer?
Hjälp oss att hålla adressregistret uppdaterat -
fyll i formuläret nedan! Stort tack på förhand.

Har du rätt uppgifter i Gåsöguiden?
Om inte, klicka här

VI KAN INTE HA ALTERNATIV ATT LÄGA TILL MER ÄN 9 FÄLT I FORM