Gåsö vänner Tennis & Segelklubbs
Styrelse


ORDFÖRANDE
Henrik Plym Forshell


VICE ORDFÖRANDE

Gustav Dahlberg

SEKRETERARE & REDAKTÖR GÅSÖGUIDEN
Madeleine Wallenstam

KASSÖR & SKATTMÄSTARE
Olle Zetterquist

KIOSKEN
Fredrik Carlström

SEGLING & BÅTARNA
Torgrim Lien

LEDAMOT, TENNIS
Camilla Glömmen

KLUBBMÄSTARE
Fredrik af Klercker

ANNONSERING & MEDLEMSREGISTER
Maria Stackelberg

HEDERSMEDLEM
Peter af Klercker

Tomas Åslund


REVISORER


Ordinarie
Ulf Strinnholm

Suppleant
Jesper Kvanvig

Valberedning


Ordförande
Karin Sjögren

Ledamot
Mathias Flodin

Förutvarande ordförande i
GTSK


Jerk Harling
1980-1984

Bertil Cornelius
1985-1989

Peter af Klercker
1990-2000

Knut Simonsson
2001-2005

Patrik Cornelius
2006-2009

Torsten Johansson
2010-2011

Ulf Tengroth
2012-2014