Inför Stämman

Här anslås relevanta dokument inför årsstämman.
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 15 juni.

Årsmöte i Gåsö Kapell lördag 17 juli 2022 kl 13:00