Årsstämma 2022

Här finner du allt underlag för årsstämman 2022. Vi träffas i Gåsö kapell den 17 juli 

Gåsö SamfällighetsföreningDagordning.pdf
Motioner 2022 Lennart T.docx
220703 Svar Motion L Tham rensning stenlaggning.docx
Reviderat Svar Motion L Tham rensning stenlaggning.pdf
Svar motion kapellet.docx
PeterafKmotion.pdf
Svar motion kyrkogården.doc
Dagvattenmotion.docx
Svar motion dagvatten.docx
Årsredovisning Gåsö Samfällighetsförening år 2021.pdf
Förslag taxor och avgifter 2023.pdf
Förslag budget 2023.pdf
Gåsö-Röstlängd-S1.pdf
Gåsö-Röstlängd-Hamnen (2).pdf
Gåsö-Röstlängd-Vägarbyggnader.pdf
Röstlängd VA med markering 220706.pdf
Verksamhetsberättelse2021.pdf
Valberedning2022.pdf
Revisionsberättelse21.pdf