Gåsö 1:77

Ägarna till fastigheten Gåsö 1:77 har hos Mark- och Miljödomstolen, Vänersborg, stämt Gåsö Samfällighetsförening. Styrelsen kommer att skriftligen svara domstolen angående stämningsansökan. Stämningsansökan och styrelsens svar samt bilagor och dokumentation kommer successivt läggas upp här