Bygglovsärenden

Gåsö samfällighets har beslutat att dela bygglovsansökningar med varandra. De skickas till styrelsen och publiceras här. 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av gästhus och rivning av befintligt gästhus.

Fredrik Blom, hus

B-2022-963-B-2022-963-Sektionsritningar.pdf
B-2022-963-B-2022-963-Sektionsritningar.pdf
B-2022-963-B-2022-963-Översiktskarta.pdf
B-2022-963-Elevationer nedre huset.pdf
B-2022-963-Elevationer övre huset.pdf
B-2022-963-Planritning nedre huset.pdf
B-2022-963-Planritning övre huset.pdf

Ansökan Förhandsbesked Bygglov

Bengt Sahlin Jens Fahlén Hus 1:19
201117 Situationsplan Förhandbesked med siktlinjer.pdf
Ansökan förhandsbesked 200830.pdf
Beslut 403-25406-2022.pdf
Protokollsutdrag beslut Lysekils kommun.pdf
Rättidsprövningen Överklagande MoMD.pdf

Äldre blogginlägg

Informationen nedan är från vårt förra hemsideformat, beklagligt nog har viss information inte följt med i migreringen.