Samfällighetens stämmoprotokoll

Protokoll årsstämma Gåsö Samfällighetsförening, 17 juli 2022.pdf