Elförbrukning på Gåsö

Stort tack till alla som skickat information om era fastigheters elförbrukning och elavtal!

Ett högst ovetenskapligt genomsnitt tycks ligga på 6.000 – 7.000 kWh/år, även om spannet är från 1.500 – 15.000 kWh/år. Det verkar också som att många har oförhandlade kontrakt och säkerligen därmed betalar onödigt mycket. Vi kan nog också misstänka att det finns potential i energieffektivisering för att minska läckage.

Styrelsen har jobbat vidare på detta område: Samfällighetens egna elavtal är nu omförhandlade. Vi har både sänkt kostnaden och fått vind-el Vattenfall skall lämna offert till samtliga fastighetsägare, har inte fått konkret förslag än Fortum går i produktion med vågenergi från Gåsös vatten under senvåren. Vi har en dialog med marknadschefen om att få första tjing på att köpa just denna el. Fortum undersöker om det finns några begränsningar i detta och återkommer med förslag till samtliga fastighetsägare. (OM det av någon anledning skulle visa sig att de redan lovat bort denna produktion kommer Fortum att presentera ett motsvarande förslag som Vattenfall baserat på förnyelsebar energi).
Vi har även påbörjat inventering av förutsättningarna för solpaneler på Gåsö.

Vi hoppas att Fortum kan komma till Gåsö i sommar och berätta om vågprojektet och deras arbete för förnyelsebar elproduktion i allmänhet. Vi avser också att bjuda in kommunens energi och klimatrådgivare som har lite tips & trix att förmedla.