Ombyggnationer i lunnevik

Med anledning av ombyggnationer i Lunnevik så har vi disponerat Lunneviksängen för materialupplag då områdena kring husen inte räckt till.
Vi håller på att återställa ängen och eldningsplatsen på ängens nordvästra hörn på bästa möjliga vis. På en del platser kommer vi att så med gräsfrö och därför önskar vi att man inte går på dessa platser under de närmaste veckorna. De nysådda platserna kommer att markeras ut.

Varmaste sommarhälsningar,
Familjerna Wallenstam och Laurin