Uppdatering mars 2016

Mötet med kommunalrådet Johansson var konstruktivt. Det positiva var att vårt förslag om vidare diskussion kring särtaxa för de tre öarna hörsammades. Löfte om att detta följs upp internt, nu.
> Här är minnesanteckningar möte Lysekils kommunalråd 3 mar 2016

Under mötet överlämnade vi Gåsös invändningar emot nu klubbade beslut, för att få våra synpunkter officiellt registrerade. Allt i god anda.
> Gåsö Samfällighet Sophantering PM till Lysekil 3 mar 2016

Detta därmed blev därmed ett offentligt dokument, vilket snappades upp av Lysekilsposten ett par dagar senare:
> Lysekilsposten - Ompröva beslutet 9 mar 2016 - web
> Lysekilsposten - Ompröva beslutet 9 mar 2016 - bild

Vi återkopplade till kommunalrådet att vi inte hade någon del i artkelns tillkomst, utan ser fortsatt fram emot en konstruktiv dialog och lösning på fortsatt sophämtning på öarna. Svar inkom 18 mars:
"Hej!
Jag har uppgifter om en del av det vi pratade om vid vårt möte.

SÄRTAXA
En beräkning som baseras på 2014 års kostnader för hämtning på öar visar att man grovt räknat skulle hamnat strax över fem tusen kronor per privathushåll. Detta inkluderar då grundavgift och hämtningsavgift fritid, d.v.s. inte hela året. Beräkningen har gjorts utifrån att alla får särtaxa och att det inte är frivilligt att välja om man vill lämna i land. Skulle detta bli aktuellt får man givetvis göra en noggrannare beräkning och utifrån dagens kostnader samt vad som ska räknas in i en särtaxa.

Kan hushållen på öarna upphandla och organisera gemensam sophämtning från ö till land i privat regi? Kommunens bedömning är att det inte finns några hinder för detta så länge det inte handlar om sådana transporter som kommunen själv i sina föreskrifter åtagit sig att utföra. I det överklagande som lämnats in behandlas dock saker som kan påverka denna fråga så rekommendationen är att inte arbeta vidare på detta spår innan överklagandet har prövats och avslutats.

Mvh
Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande"