Vattnet

för hela Gåsö kopplas på i morgon fredag 31 mars. Vid förberedelsearbetet upptäcktes ett par öppna ventiler under några sjöbodar som nu stängts.
Vi uppmanar ånyo samtliga att vara förberedda på att vattnet normalt kopplas på 1 april (eller vardag närmst detta datum).