Här kommer relevanta dokument inför årsstämman att läggas upp.
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 15 juni.

Kallelse Föreningsstämma GTSK 2023.pdf
Gåsö Vänner Tennis- & Segelklubb 2022 ÅR.pdf
GTSK-Revisionsberättelse 2022.pdf