JERK HARLINGS MINNESPRIS

Familjen Harling och GTSK styrelse har beslutat att instifta "Jerk Harlings minnespris" som prestigefyllt årligt vandringspris på Gåsö.

Priset delas ut "För extraordinära insatser som främjar Gåsö Tennis- och Seglingsverksamhet eller på annat sätt stöder Gåsö Vänner Tennis och Segelklubbs vision om den bästa sommaren någonsin".

GTSK Styrelse beslutar vem som tilldelas priset. Särskild hänsyn vid Styrelsens bedömning tas till frivilliga insatser, sportmanship och agerande i GTSK andan av samarbete, vänlighet, respekt och tradition.
Priset kommer delas ut första gången 21a juli 2018. Medlemmar är följande år välkomna med nomineringar till GTSK ordförande innan midsommar.

2023- Christer och Göran Fredriksson

Motivering:

Göran och Christer Fredriksson har sedan sin etablering på Gåsö bidragit till utveckling av många olika delar på ön, allt för att främja nyttiga och roliga aktiviteter samt skapa en bra umgängesplats i fin miljö. Det finns otaliga exempel över åren, men ett urval är uppförande av Jolleboden, utmärkning av stigar på ön, bygge av spången i Badviken, engagemang inom viltvård och kossor samt diverse insatser när det gäller renovering och byggnation. Både Göran och Christer bidrar alltid proaktivt med deras tid och värdefulla kompetens, på ett sätt som vi i GTSK vill både tacka för och uppmärksamma, de är värdiga mottagare av Jerk Harlings minnespris.

Gustav Dahlberg
Ordförande GTSK
2023-07-22

2022 - Malin Rosengren 

Motivering: 

Malin har med stor hjälp av sin familj Niklas och Axel byggt upp Gåsökiosken och utvecklat den till en mycket trevlig mötesplats och också uppskattad för fika, glass och trevliga Gåsö- och GTSK artiklar. Kiosken har också under Malins regi blivit ett uppskattat sommarjobb för många ungdomar som på detta vis fått möjlighet att dels träffa massor av Gåsöbor och också kunnat vara på Gåsö och samtidigt tjäna en slant. Som det står i GTSK stadgar ska föreningen verka för att skapa meningsfull sysselsättning för öns ungdomar och det har Malin verkligen bidragit till. Kiosken har också bidragit med ett bra överskott till föreningen som kommer medlemmar och Gåsöbor till gagn. Allt sammantaget så är Malin en värdig mottagare av Jerk Harlings minnespris då hon verkat för Gåsöbornas bästa under många år.

Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2022-07-23

2020 - Jonas Wilhelmsson

Motivering:
Jonas har under 15 år suttit i styrelsen för Gåsö Samfällighetsförening och de senaste 6 åren som ordförande.
I denna roll har Jonas gjort ett utmärkt lagbygge i styrelsen som i alla delar är mycket kompetent och har en mycket hög "lägstanivå" och gjort väldigt mycket gott för Gåsö. Några exempel kan nämnas såsom sophantering frågan, utredning av rösträtt och stadgar, vatten, avlopp, el, belysning, bryggor, badplatser med mera. Jonas har alltid samarbetat nära och i gott samarbete med styrelsen för GTSK vilket främjat den goda Gåsöanda som råder på ön. Jonas har alltid kommunicerat med medlemmarna i Samfälligheten och GTSK på ett pedagogiskt och regelbundet sätt och på många sätt bidragit till GTSK vision om "Den bästa sommaren någonsin" trots att Jonas själv kanske inte briljerat personligen på tennis-, golf- eller kappseglingsbanan. Inte desto mindre är Jonas ett lysande exempel där extraordinära frivilliga insatser för Gåsös bästa gynnar alla på ön.  
 
Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2020-07-19

2021 - Ulf Strinnholm

Motivering:
Ulf har under 11 år suttit i styrelsen för Gåsö Vänner Tennis och Segelklubb och varit kassör med den äran. Ulf har stor del i föreningens starka ekonomi och varit en viktigt spelare i styrelselaget under över ett decennium. Desutom har Ulf tillsammans med Jon Glömmen utgjort tävlingsledning i Gåsöspelens tennisturnering under många år på frivillig basis, ett arbete som kräver en del planering både före och under själva tennisveckan. Sist men inte minst har Ulf ordnat Gåsögolfen under de senaste åren. Allt sammantaget en värdig mottagare av Jerk Harlings minnespris då Ulf verkat för Gåsöbornas bästa under många år.
 
Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2021-07-16

2019 - Sture Sundén

Motivering:
Sture har sedan ankomsten till Gåsö varit en eldsjäl inom Gåsö seglingsverksamhet där han bidragit som ledare och inspirationskälla samt med stor kunskap både inom själva segligen och val av båtar, reparation och konstruktion och inte minst matchrace där Sture visat framfötterna i allra högsta grad på tävlingsbanan. Vidare har han ordnat trevliga "after sail" och inspirerat många ungdomar på ön inom seglingen.
Dessutom har Sture gjort många frivilliga insatser inom andra sammanhang såsom badplatsskötsel och potatisodling som exempel på trivselhöjande aktiviteter.

Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2019-07-20

2018 - Martin Zetterquist

Motivering:
Martin har under decennier gjort omfattande insatser för att öka trivseln på Gåsö både inom och utom styrelsearbete i sann Gåsöanda. Exempel på trivselhöjande aktiviteter är Gåsöguiden, Husboken både 2018 och 2008, samt diverse andra insatser som auktionsförrättare under fler år samt storbilds-TV vid fotbollsevenemang i sjöboden. Martin har på ett osjälviskt och proaktivt sätt verkat för att alla ska få det ännu lite trivsammare på Gåsö och lagt mycket av sin egen tid på detta under många år. När Martin nu avgår ur GTSK styrelse blir han en mycket värdig pristagare.

Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2018-07-21