Gåsö Naturvårdsområde

Naturvårdsområdet bildades 1987 på initiativ av Gåsös markägare och Lysekils kommun. Gåsö samfällighets naturvårdsutskott utgör samtalspart med Länsstyrelsen och förvaltaren, Västkuststiftelsen, beträffande Gåsö Naturvårdsområde. En ny skötselplan för naturvårdsområdet har tagits fram och vunnit laga kraft 2018.
Skicka ett mail till  samfallighet@googlegroups.com om du har frågor eller funderingar!
 

Gåsö Viltvårdsområdesförening (GVVF)


Lennart Ramberg  besvarar frågor och tar gärna emot förslag om förbättringar inom föreningens ansvarsområde.
Email: l.p.ramberg@telia.com eller vilt@gaso.nu för att kontakta hela styrelsen.
Tel: 070-895 8460

Avgifter betalas till till Viltvårdens Plusgiro 290833-3
Organisationsnummer: 802427-2950

POSTADRESS
Gåsö Viltvårdsområdesförening
c/o Lennart Ramberg
Storskogsvägen 15
167 65 Bromma