Årsstämma 2024

Här finner du allt underlag för årsstämman 2024. Vi träffas i Gåsö kapell den 14 juli 11.00

0. Kallelse och dagordning ordinarie föreningsstämma 14 juli 2024.pdf
6.1. Röstlängd Gåsö S.1.pdf
6.2. Röstlängd Vatten och Avlopp.pdf
6.3. Röstlängd vägar och byggnader Ga.4.pdf
6.4. Röstlängd Hamnen Ga.5.pdf
9. Verksamhetsberättelse 2023-2024.pdf
10. Gåsö Samfällighetsförening, årsredovisning 2023.pdf
11. Gåsö Samfällighetsförening, revisionsberättelse 2023.pdf
15.1. Förslag Budget 2025.pdf
15.2. Förslag taxor och avgifter 2025.pdf
17-21. Valberedningens förslag 2024.pdf
22. Förslag om att införliva kapellet och klockstapeln i ga.4.pdf
23.1. Motion 1. Utbyggnad lekplats med lekställning.pdf
23.2. Styrelsens yttrande motion 1. Utbyggnad lekplats med lekställning.pdf