Bygglovsärenden

Gåsö samfällighets har beslutat att dela bygglovsansökningar med varandra. De skickas till styrelsen och publiceras här. 

Godkänt bygglov Gåsö Pensionat hus 242

Fam Haeger-Rynäs

Ritn A01 20221005.pdf
Ritn A02 20221005.pdf

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av gästhus och rivning av befintligt gästhus.

Fredrik Blom, hus

B-2022-963-B-2022-963-Sektionsritningar.pdf
B-2022-963-B-2022-963-Sektionsritningar.pdf
B-2022-963-B-2022-963-Översiktskarta.pdf
B-2022-963-Elevationer nedre huset.pdf
B-2022-963-Elevationer övre huset.pdf
B-2022-963-Planritning nedre huset.pdf
B-2022-963-Planritning övre huset.pdf

Ansökan Förhandsbesked Bygglov

Bengt Sahlin Jens Fahlén Hus 1:19

201117 Situationsplan Förhandbesked med siktlinjer.pdf
Ansökan förhandsbesked 200830.pdf
Beslut 403-25406-2022.pdf
Protokollsutdrag beslut Lysekils kommun.pdf
Rättidsprövningen Överklagande MoMD.pdf

Äldre blogginlägg

Informationen nedan är från vårt förra hemsideformat, beklagligt nog har viss information inte följt med i migreringen.

På grund av Covid-19 måste vi iakttaga försiktighetsåtgärder under alla sommarens aktiviteter som kan komma att samla många deltagare. Gåsös föreningars årsmöten är inget undantag. Nedan följer 3 alternativ för att ansluta till både GTSKs och Samfällighe

Läs mer

Även i år finns möjligheten att ta privatlektioner med tennislärare Sebastian Jönsson. Sebastian är till vardags tennistränare på Gullmarens cc i Lysekil och håller i årets tennisskola. Mån till tors (6-9 juli efter tennisskolan) kl 12-14 är reserverat f

Läs mer