Gåsö Hamn - Prislista

Kontakta alltid hamnkapten Martin Cullberg, 076-511 2233 för tillgänglighet.
Samtlig betalning till Gåsö Samfällighets Plusgiro 4309845-8.
Uppge tydligt avsändare och vad inbetalningen avser.

 GÄSTHAMN
 > 150 kr / dygn
 > Tillgång till el & vattenpost - Ej toalett eller dusch

HYRA BÅTPLATS
 > C plats: Vecka 500 kr - Hel säsong 1.850 kr
 > B plats: Vecka 750 kr - Hel säsong 2.700 kr
 > A plats: Vecka 1.000 kr - Hel säsong 4. 150 kr
 > AA plats: Vecka 1.250 kr - Hel säsong 6.750 kr

FAST BÅTPLATS
 > C plats: Insats 22.000 kr - Årsavgift 1.450 kr
 > B plats: Insats 38.000 kr - Årsavgift 2.150 kr
 > A plats: Insats 55.000 kr - Årsavgift 3.300 kr
 > AA plats: Insats 80.000 kr - Årsavgift 5.400 kr