GÅSÖ VÄNNER TENNIS OCH SEGELKLUBB (GTSK) grundades 1980 av Jerk Harling för att samla  friluftsaktiviteter och nöjen på Gåsö, såsom tennis, segling och kajaker, kultur, Gåsöspelen, boulebanan, Gåsöguiden under ett tak! Vi tackar honom för det initiaivet och följer med glädje hela öns engagemang för att alla ska ha så roligt som möjligt!

Ordförande för GTSK är Henrik Plym-Forshell, 070-510 72 73
Du hittar hela styrelsen i menyn till vänster.