Gåsö Samfällighetsförening

Samfälligheten ansvarar för Gåsös infrastruktur - samfälld mark, hamn, sopor, brandskydd, vägar & belysning m.m.

Lisa Haeger besvarar frågor och tar gärna emot förslag om förbättringar inom föreningens ansvarsområde.
Email: lisa.haeger@gmail.com
Tel: 073-322 1153

Avgifter betalas till till Samfällighetens Plusgiro 4309845-8
Organisationsnummer: 717903-4512

FAKTURERINGSADRESS
Samfällighetsföreningen Gåsö
c/o Plusbyrån
Norra Drottninggatan 10
451 31 UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Lisa Haeger
Fässbergsgatan 63e
43169 Mölndal