Gåsö Samfällighetsförening

Samfälligheten ansvarar för Gåsös infrastruktur - samfälld mark, hamn, sopor, brandskydd, vägar & belysning m.m.

Niklas Petersson besvarar frågor och tar gärna emot förslag om förbättringar inom föreningens ansvarsområde.
Email: niklas.petersson2@inter.ikea.com
Tel: 0734-2077 53

Avgifter betalas till till Samfällighetens Plusgiro 4309845-8
Organisationsnummer: 717903-4512

FAKTURERINGSADRESS
Samfällighetsföreningen Gåsö
c/o Plusbyrån
Norra Drottninggatan 10
451 31 UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Niklas Petersson
Pontus Wiknersgatan 9

412 57 Göteborg