Samfällighetens Styrelse

ORDFÖRANDE
Niklas Peterson

VICE ORDFÖRANDE,  BYGGNADER
Anna Beckman

KASSÖR
Karin Sundh

SEKRETERARE, POST, ARKIV
Ulrika Laurin

VATTEN & AVLOPP
Helen Carlström

VÄG, SOPHANTERING,  BELYSNING
Ola Elmqvist

HAMNAR, TILLÄGGSPLATSER STOCKEVIK
Fredrik Blom

BRANDSKYDD
Lukas Welander

NATURVÅRD, KOMMUNIKATION
Elin Simonsson

SUPPORTFUNKTIONER (utanför styrelsen)
REVISOR
Felix Edgren

REVISORSUPPLEANT
August Schelin


HAMNKAPTEN
Martin Cullberg

KAPELLMÄSTARE
Lisa Haeger

Ytterligare information

MAIL: Klicka direkt på den person du vill nå eller skicka till hela styrelsen här.

ORGANISATIONSNUMMER: 717903-4512
PLUSGIRO: 4309845-8

FAKTURERINGSADRESS
Samfällighetsföreningen Gåsö
c/o Plusbyrån
Norra Drottninggatan 10
451 31 UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Niklas Petersson
Pontus Wiknergatan 9
412 57 GÖTEBORG