Samfällighetens Styrelse

ORDFÖRANDE, SAMVERKAN, IT/WEB, KAPELLMÄSTARE
Lisa Haeger
073-322 1153

VICE ORDFÖRANDE, KASSÖR
Karin Sundh
073-207 7238

SEKRETERARE, POST
Ulrika Laurin
0705-850857

VATTEN & AVLOPP
Helen Carlström
070-266 7630

VÄG, BELYSNING, SOPHANTERING
Ola Elmqvist
073-336 2886

HAMNAR, TILLÄGGSPLATSER FASTLAND
Fredrik Blom
0768-532220

BYGGNADER, KYRKOGÅRD, VICE KAPELLMÄSTARE
Anna Beckman
070-593 36 90

BRANDSKYDD, SUPPORT BYGGNADER
Lukas Welander
076-649 8570

NATURVÅRD, MARKFÖRVALTNING, ÖAR
Niklas Peterson
073-420 77 53

STADGAR, SAMFÄLLIGHETENS MANDAT, SAMFÄLLIGHETSLAGSTIFTNING
Kerstin Ingemarsdotter Lindblad
070-656 8439

SUPPORTFUNKTIONER (utanför styrelsen)
REVISOR
Felix Edgren
Josefin Graneld suppleant

HAMNKAPTEN
Martin Cullberg
076-511 22 33

Ytterligare information

MAIL: Klicka direkt på den person du vill nå eller skicka till hela styrelsen här.

ORGANISATIONSNUMMER: 717903-4512
PLUSGIRO: 4309845-8

FAKTURERINGSADRESS
Samfällighetsföreningen Gåsö
c/o Plusbyrån
Norra Drottninggatan 10
451 31 UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Lisa Haeger
Fässbergsgatan 63e
43169 Mölndal