Aktuell VA karta


gaso_VA_ritning_original.pdf

VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. 
RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på inför påsken om det är möjligt.
  • Vattnet stängs normalt av efter allhelgonaveckan.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.
DOKUMENT