Biologiskt kulturarv på Gåsö

Rikard Tham Har under de senare somrarna fått en hel del förfrågningar om sina arbeten där Gåsö varit studieobjekt. En del arbeten har varit mindre och en del är större i omfattning.

Ett av de "mindre" arbeten berör biologisk kulturarv för Gåsö, ett begrepp som är oundvikligt vid frågor som rör landskapsvård (Natur, Kultur, Jakt). Denna läsning är intressant och ger nya dimensioner och perspektiv med ökat intresse och kunskap om landskapet på Gåsö. Dessutom refererar den till hans tidigare examensarbete för den mera intresserade läsaren.

Om man vill läsa mer visar Riksantikvarieämbetets samlade publikationer om biologiskt kulturarv lite hur myndigheter tar sig an begreppet.