Gåsö vänner Tennis & Segelklubbs
Styrelse


ORDFÖRANDE
Gustav Dahlberg


REDAKTÖR GÅSÖGUIDEN

Ida Berg

SEKRETERARE 
Madeleine Wallenstam

KASSÖR & & MEDLEMSREGISTER
Olle Zetterquist

KIOSKEN
Fredrik Carlström

SEGLING & BÅTARNA
Torgrim Lien

LEDAMOT, TENNIS
Camilla Glömmen

ANNONSERING 
Maria Stackelberg

SUPPLEANT, TENNIS
Philip Tham Rydén

HEDERSMEDLEMMAR
Peter af Klercker

Tomas Åslund

REVISORER

Ordinarie: Ulf Strinnholm, Suppleant: Jesper Kvanvig

VALBEREDNING

Sammankallande: Henrik Plym-Forshell
Ledamot: Mathias Flodin

Förutvarande ordförande i GTSK

Jerk Harling
1980-1984

Bertil Cornelius
1985-1989

Peter af Klercker
1990-2000

Knut Simonsson
2001-2005

Patrik Cornelius
2006-2009

Torsten Johansson
2010-2011


Ulf Tengroth
2012-2014


Henrik Plym-Forshell
2015-2023