BYBRUNNENS DRICKSVATTEN OTJÄNLIGT

se provtagningsprotokoll på anslagstavlan. Samfälligheten återkommer.