Bygglovsärende 16 maj 2016

Lotta Rosengren, om / utbyggnad, lyft av takkupa fastighet.
Se ritningar nedan:
=> Situationsplan
=> Befintlig plan
=> Blivande plan
=> Befintliga fasader
=> Blivande fasader