Bygglovsärende 5 september 2016

Uppdaterat 21 februari 2017:
Fam Ingemarsdotter-Fredriksson avser att renovera Höjden, hus 128 i tre steg. Endast steg 2 & 3 är kräver bygglov, vilket beviljats i februari 2017 enligt nedan. Byggstart är planerad till mars 2017, vilket kommer att innebära transport med helikopter.

Barbro och Ola skriver:
"Vi vill passa på att i förväg be om ursäkt för eventuellt störande helikoptertransporter som vi hoppas blir så få som möjligt under fredagen 31/3 och kanske veckan därpå"