BYgglovsärende gåsö 1:19

Här är samlad info kring ärendet Gåsö 1:19.