Fartbegränsning i Stockevik

Hamnkaptenen i Stockevik ber samtliga båtförare att respektera gällande fartgränser.

5 knop i den yttre hamnen, även vid utfart. 3 knop i den inre.
Klicka på bilden för förstoring.