Gåsös vågor levererar elkraft!

EN HISTORISK DAG!
Vågkraftprojektet på Gåsös vatten börjar nu leverera el till nätet.

Läs mer:
> Ny Teknik
> GodEl
> Seabased - projektet