Håll hastigheten i hamnområdet!

Samfällighetens styrelse har beslutat om utökad hastighetsbegränsning i hamnområdet. Inom hamnbassängerna gäller redan maxfart om 3 knop.

Vi lägger nu till området innanför en linje mellan de blå bojarna, dvs:
> 1 st strax nord Skutholmen,
> 1 st ost Kanalbryggan,
> samt de bojar som utgör akterförtöjningar för gästplatserna på yttre pontonbryggan.

Hastighetsgränsen är här 5 knop.