Hamnprojektet - dag 2

Lars Murbeck:
Måndag. Full aktivitet från tidig förmiddag. Ankarna lossades och lades på plats. Kättingar kapades i lämpliga längder och innan manskapet gav sig av för dagen var första pontonen - förlängningen av ångbåtsbryggan - på plats.