Historik

Vattnet kom till Gåsö 22 juli 1985. Kl. 23:00 påbörjades utläggningen av slangen. Dagen efter Kl. 04:00 förtöjdes slangutläggningspråmen vid ångbåtsbryggan. Kl. 08.00 dags för arbetsdag 2, med koppling av vattnet i Stockevik. Vattnet släpptes på till Gåsö.

Avloppet kom till Gåsö 1990-08-30.