Hjälp till att uppdatera VA-Kartan!

När vi filmade avloppssystemet i november 2014 stod det klart att vår karta och verkligheten inte till fullo stämmer överens. Påföljande grävningar bekräftade detta faktum.

Vi vill därför uppdatera kartan och ber alla fastighetsägare att markera sina anslutningar eller korrigera ev kända felaktigheter på den individuella blankett som har delats ut i postfacken. En separat brevlåda är uppsatt där blanketterna skall lämnas.

I tillägg finns den generella blanketten och originalkartan att ladda ned ovan.

TACK FÖR DIN HJÄLP!