HUNDAR & KATTER

Enligt tillsynslagen skall hundar och katter hållas under uppsikt. Detta gäller alla. Lagen har tillkommit för att skydda djur i naturen och se till att hundföroreingar tas om hand på allmäna vägar, kyrkogårdar, badplatser m.m. Läs gärna mer här