Kanalbryggan orörd

Vi hade planerat med Allfix att sänka ned avloppsledningen på cirka 55 m längs Kanalbryggan. Tanken var att förse ledningen med tyngder och försänka genom bortspolning av det ytliga bottenmaterialet så att överkant på ledningen kommer under bottenytan.

Allfix påbörjade arbetet i slutet av november, men fann botten så hård och full av sten att det tänkta arbetssättet inte fungerade. Vi bestämde att avbryta för i år och överväga andra alternativ under det kommande året.