Lugnet efter Stormen URD

Björn Salomonson rapporterar:
Vi firade jul inklusive gårdagens storm på Gåsö. Husen verkar ha klarat sig bra. Nocken på Kanalbryggan har fått sig en törn. Vattnet gick högt på måndagskvällen och sniffade flera sjöbodar.

Före den värsta stormen såg jag att inläckaget i avloppspumpstationen var ganska stot särskilt från byledningen men i mindre grad även från Lunneviksledningen. Det var ett starkt samband mellan flödet och hur högt vattnet stod. När nivån ökade ytterligare på annandagens förmiddag hängde inte pumparna med så jag stängde av dom. På kvällen var havsnivån över golvet i pumphuset men sjönk under natten ner till mer normala nivåer. Trots ett visst inläckage satte jag i samråd med Lennart på pumparna igen.

Bilden visar inströmmande vatten från byledningen till vänster om den blå pumpdetaljen och från Lunneviksledningen till höger om den.