Markarbeten kring beckmans hus

Efter 55 år är det dags att se över vår VA anläggning. Det betyder att vi under hösten måste gräva, både till vår brunn ute på ängen och till självfallsledningen utanför Cornelius.

Arbetena kommer att utföras av BRJ och Christer Tuulari.

Vi hoppas att det inte kommer att störa övriga på ön för mycket.

Anna och Christian