Rören till PUmphuset åtgärdade

Avloppet fick sig en smäll under höstens högvatten kring 30 november och en av självfallsledningarna lossnade i en skarv före pumphuset. Även utloppet närmast huset verkade flyta upp vid högvatten.

Felet är nu avhjälpt och avloppet nedgrävt av Dennis (”den nye Peppe”). Han har kvar en mindre reparation på vattencisternen inom kort. Rensman har också precis spolat rent ledningen över till Stockevik. Stort tack till Ola Fredriksson, Björn Salomonson och Lennart Tham för all hjälp med detta!