Skyddsjakt på Bonden

Gåsö Viltvårdsområdesförening har en policy om att ingen jakt skall bedrivas före oktober, men har bifallit nedanstående undantag.

Under 2019 har jägare, anförda av Lennart Jakobsson från Grundsund, rätt att jaga mink ute på Bonden. Tyvärr har dessa rovdjur tagits ut till de annars orörda fågelbestånden.

Gåsö VVF uppskattar vaksamheten och engagemanget hos de som uppmärksammat problemet!

Frågor och funderingar besvaras av Lennart Ramberg, ordförande Gåsö Viltvårdsförening