Sommarens årsstämmor online

På grund av Covid-19 måste vi iakttaga försiktighetsåtgärder under alla sommarens aktiviteter som kan komma att samla många deltagare. Gåsös föreningars årsmöten är inget undantag.

Nedan följer 3 alternativ för att ansluta till både GTSKs och Samfällighetens årsstämmor söndag 12 juli. Bägge mötena använder samma inloggning, dvs anslut med samma Mötes ID och Lösenord för bägge.

GTSK startar kl 10:00 Samfälligheten startar kl 11:00

Viltvårdföreningen återkommer om behov för onlinemöte

Kontakta styrelsen i god tid vid oklarheter och ställ ut fullmakt för eventuell omröstning vid årsmötet om du själv inte kan närvara fysiskt eller digitalt.

1. Anslut till årsmötet online via Zoom:
https://zoom.us/j/95245477752?pwd=QjNhdm1oK09hdWtnampsZmNGVndKd
z09

Mötes ID: 952 4547 7752
Lösenord: 840640

alternativt
2. Ring in till årsmötet med mobilen genom att bara klicka nedan
+46850520017,,95245477752#,,,,0#,,840640#
eller
+46850539728,,95245477752#,,,,0#,,840640#

alternativt
3. Ring något av numren och knappa in mötes ID och lösenord manuellt
08-5052 0017
08-5053 9728
08-4468 2488
08-5050 0828
08-5050 0829
Mötes ID: 952 4547 7752
Lösenord: 840640

Mer information om hur man använder verktyget Zoom:
Hemsida
Wiki