Sopsortering 2016

KOMPOSTKÄRLEN har återvänt!
Rambo ombesörjer källsortering av hushålls- avfall även i sommar. Start helgen 4-6 juni, tömning V 25 då även grovsopcontainer kommer. Bruna påsar finns i posthuset, fler är på väg!