Uppdatering december 2015 - februari 2016

Vi har etablerat kontakt med Jan Ivarson, Hamnkapten på Stockevik. Jan har ett långt förflutet i kommunalpolitiken, är generellt en flitig debattör samt kritisk till kommunens föreslagna förändringar av sophanteringen. Nedan finns länkar till inlägg och mailväxlingar.

> Jan Ivarson insändare Lysekilsposten 10 dec 2015
> Jan Ivarson Facebook inlägg 10 dec 2015
> Jan Ivarson till Skaftö Öråd och Skärgårdarnas Riksförbund 11 dec 2015
> Skärgårdarnas Riksförbund svar till Jan Ivarson 11 dec 2015

Under januari publicerade även Bohusläningen och Lysekilsposten egna artiklar med anledning av kommunstyrelsens och fullmäktiges bestlut att upphöra med sophämtning på öar utan fast landförbindelse. Varken Gåsö Samfällighets styrelse eller motsvarigheterna på Stora och Lilla Kornö har initierat dessa, då vi först och främst vill få till stånd en dialog med ansvariga i kommunen. Dock har vi självfallet svarat på frågor när journalister ringt.

> Bohusläningen 5 jan 2016
> Lysekilsposten 5 jan 2016 - sid 1
> Lysekilsposten 5 jan 2016 - sid 2
> Lysekilsposten 8 jan 2016
> Bohusläningen Ledare 11 jan 2016
> Jan Ivarson insändare Bohusläningen & Lysekilsposten 26 jan 2016
> Bohusläningen 28 jan 2016

Vi har sedan januari försökt att nå kommunalrådet Jan-Olof Johansson för att sätta upp ett möte. Efter ett antal mail, sms och voice mails, kontakt med sekreterare samt officiell mötesbegäran hos registratorn har vi nu äntligen fått kontakt. Möte är bestämt till torsdag 3 mars där Gåsö, Stora, och förhoppningsvis Lilla, Kornö kommer att medverka.