Uppdatering januari 2018

Vi har i skrivande stund fått in ca hälften av alla fullmakter. Utan en full uppslutning av alla sop-abonnenter kommer vi inte att kunna skriva avtal med Rambo i tid för övergång till den nya lösning vi tagit fram.

Därför ber vi att de som ännu inte skickat in en fullmakt gör så med vändande post (deadline är 1 februari 2018). För tydlighets skull publiceras ånyo själva fullmakten samt information om hur sophanteringen är tänkt att fungera fr.o.m 1 april 2018.

Alternativet till vår föreslagna lösning är att all sophantering på Gåsö upphör och att var och en tar med sig soporna till fastlandet - till en något lägre kostnad (2.800 kr per år).