Vattnet

slogs på vid Ångbåtsbryggan i dag!
Om allt går enligt plan är hela VA-systemet i gång fredag 27 mars