Vattnet Avstängt

I dag stängdes vattnet av till byn, Lunnevik och hamnen. Tullens vatten är fortfarande påkopplat. Lennart Tham håller koll och bestämmer när också det skall stängas.

Ett par ytterligare VA-aktiviteter är schemalagda den närmsta tiden. Dennis skall laga skador på, och förankra, avloppet till Lunnevik (utlovat till för en månad sedan). Boströms skall komma ut denna vecka för att installera tuggrar varefter Rensman kan fullfölja sitt jobb med att blåsa tryckledningarna på land.