Vattnet Påkopplat

Dennis meddelar att allt vatten nu är påsatt och att avloppsslangen från Lunnevik är åtgärdad