vattnet stängs

Styrelsen meddelade att vattnet stängs för säsongen 5 november 2018 - eller näraliggande datum beroende på väder och vind. Stängningen är nu genomförd.

Efter att informationen gick ut har styrelsen mottagit ett flertal kommentarer på temat att vi borde vara mer flexibla och tillmötesgå önskemålen att behålla vattnet påslaget tills dess att frosten kommer.

Vi förstår givetvis att avstängt vatten försvårar för de gåsöbor som vill vistas på ön utanför säsong. I år svårare än normalt givet den torra sommaren med låga vattennivåer i privata brunnar som följd. Grunden för det fattade beslutet utgörs av: VA-anläggningen är designad för bruk under sommarsäsong (april-oktober) och inte rustad för vinterväder. Det heter Gåsö sommarvatten av en anledning. Vår entreprenör Skaftö Rör (Dennis) har otvetydigt, och i starka ordalag, rekommenderat oss att stänga av vattnet i god tid före första frost. Han har vidare antytt/påstått att systemets nuvarande skick gör att det är extremt känsligt för frysning. Bokning av Dennis för att utföra schemalagda arbeten måste ske med mycket god framförhållning för att vi överhuvudtaget skall få hjälp. Det finns långt ifrån några garantier att göra ett snabbt jobb om vädret ändras med kort varsel. Många gåsöbor kan vittna om svårigheter att få kontakt med Dennis. En eventuell omfattande reparation av systemet till följd av kraftiga frostskador är omöjliga att överblicka - både i magnitud och kostnad. Med detta som bakgrund vågar styrelsen inte gå emot fackmässiga rekommendationer och väljer att genomföra stängning av vattnet enligt plan.

Vi välkomnar en diskussion på kommande årsstämma om att utreda förutsättningar för uppgradering av systemet till vintervatten. Styrelsen kommer också att utreda möjligheter till kompletterande entreprenör.