GÄSTHAMN

Gåsö hamn innefattar ett 60-tal fasta båtplatser plus reserv- och gästplatser.
BESÖKANDE bereds plats i gästhamnen.

Kontakta hamnkapten Martin Cullberg, 076-511 22 33 för aktuell information.
Tillgång avhängigt båtstorlek och platssituation.

 GÄSTHAMN
 > 150 kr / dygn betalas med Swish 123 690 86 44, Plusgiro 4309845-8
eller kontant i posthuset. Båtnamn och datum i infofältet tack.

> Tillgång till el & vattenpost - Ej toalett eller dusch