Gåsö Historia

Enstaka hushåll har funnits på Gåsö från 1500-talet, men ett mer omfattande boende var inte förrän på 1700-talet. På 1800-talet blommade badortslivet igång på Gåsö. På den tiden var det övervägande kvinnor som bodde på ön, men även en del gamla sjökaptener, som slutat segla och som levde på pengar, husbehovsfiske o.dyl. På dagarna kom seglingsbesök av badgäster mestadels från Lysekil och Fiskebäckskil som var fästa vid lilla Gåsö. I samma veva öppnades varm- och kallbadhus (gyttjebad 90 öre) och pensionat (från 50 öre upp till 1,50 kr per natt. Helpension fick du för 2,50 kr). 1912 öppnades strandhotellet uppe på berget vid ångbåtsbryggan. 1957 lades hotellet och badhusen ned.