Kyrkogården

Gåsö fick en egen kyrkogård år 1861, då den äldre, d.v.s. den södra delen av den nuvarande kyrkogården invigdes. Samtidigt som kyrkogården anlades, uppsattes där en skeppsklocka, som hade bärgats från ett tyskt fartyg, som hade förlist bland Gåsöskären.
Källa: Torsten Gerle 1962..

Kyrkogården är sedan sommaren 2006 föremål för en gravvårdsinventering. Om detaljerna för en sådan kan man läsa på Sveriges släktforskareförbunds hemsida www.genealogi.se.

Tanken är att undersökningen även skall ligga till grund för en webbaserad presentation av gravarna. Formen för detta kommer att växa fram och denna sida kommer att utvecklas framgent.

Materialet till presenterade antavor är till stor del hämtade ur Skaftöhäftet 39/40. Gårdar på Skaftöland - Gåsö. Gunnesbo 2003 samt från Gåsöbor kring sekelskiftet av Åke Arvidsson.- Gåsö i text och bild Tore Gjötterberg 1990

> Läs mer om Gåsö Kyrkogård och dess gravar här!

Klicka på bildern för förstoring
Klicka på bildern för förstoring
Klicka på bildern för förstoring
Klicka på bildern för förstoring
Klicka på bildern för förstoring
Klicka på bildern för förstoring